די בוגרת, כוסית מיקי סאטו הוא אוהד של קשירות

קטגוריה: