Kaplar mornaričkog pješaštva SAD-a Jared i Mornarice ПО2 Kabel

Oznake: